Veelgestelde vragen

Een antwoord op jullie meest gestelde vragen.

 • Wie kan zich inschrijven?

  Alle inwoners van Borgerhout binnen de Singel en de inwoners van de aanpalende straten begrensd door de Provinciestraat, Kerkstraat, Pothoekstraat en Schijnpoortweg zijn welkom. In de stratenlijst vind je een overzicht van alle straten. Indien jouw straat opgenomen is in de lijst, kan je je inschrijven in wgc ’t Spoor.

  Volwassenen en kinderen vanaf 14 jaar kunnen zichzelf inschrijven. Kinderen tot 14 jaar moeten door de ouder of voogd ingeschreven worden. Kinderen van gescheiden ouders kunnen ingeschreven worden als één van de ouders in ons gebied woont.

  OPGELET: momenteel hebben we een patiëntenstop. Neem contact op met het onthaal om te weten of jouw straat nog in aanmerking komt. Zo niet, zoeken we graag mee uit waar je terecht kan.

 • Hoe moet ik mij inschrijven?

  Wanneer je je wil inschrijven, bel je ons of kom je tijdens de openingsuren langs aan het onthaal. De onthaalmedewerker zoekt uit of je bij ons kan inschrijven, geeft jou een afspraak. Tijdens deze afspraak zal de werking  in detail uitgelegd worden en krijg je een medische intake. Nadat je officieel ingeschreven bent en het dossier is opgemaakt, kan je een afspraak maken bij één van de zorgverleners.

  Meebrengen: identiteitskaart​

  We hopen op deze manier de inschrijvingen goed te laten verlopen, je te kunnen informeren over de werking, en te starten met een volledig medisch dossier.

 • Moet ik zowel voor huisarts, verpleging en kinesist inschrijven?

  Inderdaad, je kan niet voor één of twee disciplines inschrijven, het moet voor alle drie samen. Dus als je kiest voor het wijkgezondheidscentrum, kies je voor dit pakket. Je kan niet bij ons naar de huisarts komen en ondertussen bij een andere kinesist of verpleging gaan. Als je dat wel doet, dan zijn de kosten door jou te betalen. De mutualiteit, noch het wijkgezondheidscentrum komen dan tussen in de kosten.

  Dus denk eraan: jouw contract = huisarts / verpleging / kinesist van ’t Spoor.
  Ga je toch ergens anders naar de huisarts of kinesist of heb je thuisverpleging gevraagd via een andere dienst, dan komt de mutualiteit niet tussen en wij ook niet. Dan moet je deze kosten volledig zelf betalen en dat kan helaas hoog oplopen.

 • Kan ik mij uitschrijven wanneer ik wil?

  Jazeker, uitschrijven is op elk moment mogelijk. Je komt langs het onthaal om de uitschrijving te ondertekenen of je stuurt een aangetekende brief. Het duurt gemiddeld één maand voor je werkelijk uitgeschreven bent, omwille van de administratie met het ziekenfonds. Als jouw uitschrijving wettelijk in orde is, krijg je van het wijkgezondheidscentrum het uitschrijvingsblad mee, waarop staat vanaf wanneer de uitschrijving geldig is. Tot die datum moet je nog naar het wijkgezondheidscentrum komen. Daarna kan je elders een huisarts, verpleegkundige of kinesist raadplegen.

 • Wat als ik verhuis?

  Als je binnen ons werkingsgebied verhuist, geef je gewoon het nieuwe adres door aan het onthaal. Verhuis je naar een plaats buiten ons werkingsgebied dan moet je dit melden aan het onthaal zodat je kan uitschrijven.

 • Wat als ik na ontslag uit het ziekenhuis nog nazorg nodig heb van een thuisverpleegkundige of kinesist?

  Tijdens de opname zeg je tegen de hoofdverpleegkundige of arts van het ziekenhuis dat je ingeschreven bent in het wijkgezondheidscentrum. Zij kunnen dan een verwijsbrief meegeven. Je kan best het wijkgezondheidscentrum zo snel mogelijk verwittigen zodat wij de nazorg kunnen inplannen.

 • Wat gebeurt er met mijn medisch dossier als ik mij inschrijf in het wijkgezondheidscentrum?

  Je kan bij ons een papier ondertekenen waarmee je toelating geeft om jouw medisch dossier op te vragen bij je vroegere huisarts, als je dit wenst. De vlotste manier is dat je zelf het dossier opvraagt bij die arts. De meeste artsen kunnen de dossiers digitaal naar elkaar doorsturen.

 • Als ik ingeschreven ben in het wijkgezondheidscentrum, kan de thuisverplegingsdienst dan nog komen?

  Neen, zodra je ingeschreven bent moet je beroep doen op de verpleging van het wijkgezondheidscentrum. Je kan dan ook thuis verzorgd worden.

 • Kan ik een huisbezoek vragen?

  Ja, de huisarts kan aan huis komen in noodzakelijke gevallen. Wij vragen om in de mate van het mogelijke zelf naar het centrum te komen.

  Indien er toch een huisbezoek nodig is, bel ons tijdig. Voor de dag zelf, graag vóór 10u.

 • Wat moet ik doen als ik 's avonds, 's nachts of in het weekend een huisarts nodig heb?

  Als het dringend is, kan je terecht bij de huisarts van wacht die je kan bereiken op het nummer 0900 10 113. Je vermeldt dat je patiënt bent in het wijkgezondheidscentrum. Het remgeld betaal je zelf. Het restbedrag wordt automatisch gefactureerd aan ons.

  Je moet dus niet naar het ziekenfonds gaan. Je moet wel een huisarts raadplegen die officieel van wacht is en het moet dringend zijn, anders krijg je de consultatie niet terugbetaald.

  In het weekend en op feestdagen kan je terecht bij de huisartsenwachtpost: Florent Pauwelslei 31, 2100 Deurne, naast AZ Monica.

 • Wat als ik dringend een huisarts nodig heb op vakantie?

  Als je op vakantie bent in België, kan je ter plekke een huisarts raadplegen. Met het briefje van die arts kom je achteraf naar het wijkgezondheidscentrum en wij betalen jou het terugbetalingstarief terug. Wanneer je in het buitenland op vakantie gaat, verwittig je op voorhand het ziekenfonds. Vraag dan een Europese ziekteverzekeringskaart.  

 • Kan ik in het wijkgezondheidscentrum dan ook gratis medicatie krijgen?

  Neen, de inschrijving in het forfait geldt alleen voor de huisarts, verpleging en kinesist. We hebben geen medicatie in huis.  Daarvoor moet je naar de apotheker (al dan niet met een voorschrift).

 • Wat als ik al ingeschreven ben in een ander wijkgezondheidscentrum?

  Je mag niet in twee wijkgezondheidscentra terzelfdertijd ingeschreven zijn. Je schrijft je uit bij het ene en schrijft je daarna in bij het andere.

 • Krijg ik altijd dezelfde huisarts?

  Je kan bij verschillende huisartsen terecht, want wij werken met één medisch dossier. De artsen zijn dus allemaal op de hoogte van jouw gezondheid. Je kan gerust een afspraak maken op een moment dat de arts die je wil spreken, raadpleging houdt. Het kan ook een voordeel zijn om verschillende artsen te zien.

 • Ik wil graag een vrouwelijke arts, kinesist, verpleging. Kan ik kiezen?

  We kunnen aan het verzoek om een mannelijke of vrouwelijke zorgverlener niet tegemoet komen.

  Bij de huisarts kan je kiezen op het moment dat je een afspraak wil maken. De onthaalmedewerker stelt jou voor wie er wanneer een plaats heeft voor consultatie. Bij de verpleegkundigen en kinesisten hangt het af van de specialisatie. Elke verpleegkundige en kinesist in huis heeft een bepaalde specialiteit. Naar wie de dokter jou doorstuurt, is volledig in het belang van een kwalitatieve behandeling. Je kan hier dus niet zelf kiezen of het een man of een vrouw is. Als je niet akkoord bent en dus de zorg die je bij ons aangeboden krijgt, weigert op basis van sekse, vraag dan verdere info aan het onthaal of de coördinator.  Ga niet meteen elders. Want ga je voor verpleging of kinesist ergens anders dan in jouw wijkgezondheidscentrum, dan wordt geen terugbetaling voorzien als je nog bij ons ingeschreven bent. Je kan je ten allen tijde bij ons uitschrijven.

 • Ik wil een voorschrift. Kan dat telefonisch?

  Dat hangt ervan af. Voor sommige voorschriften moet je toch eerst een arts raadplegen. De arts kijkt dan in jouw dossier of het lang geleden is, of er iets moet aangepast worden, of het over nieuwe medicatie gaat, of hij/zij je hiervoor nog eens op controle wil laten komen. Je kan het telefonisch aanvragen, maar de arts beslist of je op afspraak moet komen of het kan klaargelegd worden aan het onthaal. Bel dus zeker op voorhand en wacht niet tot je medicatie op is. Misschien moet je nog een afspraak krijgen en dat kan niet altijd de dag zelf.

 • Ik kan niet komen naar mijn afspraak. Wat nu?

  Kan je toch niet komen naar je afspraak, dan vragen we je om tijdig (= ten laatste 24u op voorhand) telefonisch te verwittigen zodat we jouw plaats aan iemand anders kunnen geven.

  Ben je te laat op je afspraak? Dan kan je helaas die dag niet meer door de zorgverlener gezien worden. Zorg dat je 5 minuten voor je afspraak aanwezig bent.

  Wil je een sms ontvangen om je aan jouw afspraak te herinneren? Geef dit dan zeker door aan onze onthaalmedewerker. Geef ons het telefoonnummer door waarop we je kunnen bereiken.

 • Wat is een preventiewerker?

  Onze preventiewerker staat in voor het organiseren van activiteiten, infosessies, informatie die te maken heeft met gezondheid. Dat kan wekelijks wandelen zijn, een halfjaarlijkse actie in kader van tandcontrole, een cursus “kom op voor jezelf”, info over vaccinatie, ramadan, diabetes, …

  Wat er te doen is, kan je altijd terugvinden op onze website onder nieuws. Inschrijven en deelnemen is gratis.

 • Mag ik een specialist raadplegen zonder eerst bij de huisarts te zijn geweest?

  In principe mag je dit doen, maar het is beter om eerst de huisarts te contacteren. Je kan dan met de huisarts overleggen of een consultatie bij de specialist nodig is. Als de consultatie bij de specialist noodzakelijk is, krijg je een verwijsbrief van de huisarts mee met alle nodige gegevens. Op die manier kan je één maal per jaar en per specialist een verhoogde terugbetaling krijgen van de mutualiteit. Je huisarts geeft je hiervoor een formulier mee. Het wijkgezondheidscentrum krijgt een brief terug van de specialist. Zo blijven de huisartsen in het centrum op de hoogte van jouw gezondheidstoestand.

  Zelf hebben we geen specialisten in huis. De huisarts kan jou doorverwijzen. De betaling van een specialist gebeurt bij de specialist zelf en daarna krijg je van het ziekenfonds een deel terugbetaald.

 • Wordt mijn ziekteverzekering duurder als ik patiënt ben van een wijkgezondheidscentrum? Behoud ik de andere voordelen van de ziekteverzekering?

  Je hoeft geen extra bijdrage te betalen aan je mutualiteit. Jouw ziekteverzekering blijft tussenkomen in de kosten van de apotheek, specialist, tandarts …. en je geniet verder van alle voordelen.

 • Doet elke mutualiteit mee aan dit inschrijvingssysteem?

  Ja, het is wettelijk voorzien dat elke mutualiteit meewerkt.

 • Als de patiënten niets betalen, waar haalt het wijkgezondheidscentrum zijn middelen dan?

  Het wijkgezondheidscentrum ontvangt iedere maand, voor elke patiënt die zich ingeschreven heeft, een vaste vergoeding van het ziekenfonds waarbij de patiënt aangesloten is. Dit is wat wij noemen het “forfaitair systeem”.