Uw zorgpakket

Waarvoor kan je bij ons terecht en wat zijn de voorwaarden?

Wijkgezondheidscentrum ’t Spoor is een onafhankelijke vzw waar huisartsen, verpleging, kinesisten, sociaal assistenten, psychologen, administratief bedienden, onthaalmedewerkers, preventiewerkers en intercultureel bemiddelaars samenwerken onder één dak.

We werken met een forfaitair systeem: Het wijkgezondheidscentrum, het ziekenfonds en de patiënt gaan met elkaar een contract aan. Het wijkgezondheidscentrum ontvangt maandelijks, rechtstreeks van de mutualiteit, een vast bedrag per ingeschreven patiënt. Je kan, als ingeschreven patiënt, gebruik maken van alle diensten in huis en hoeft dus niets te betalen. Maar je tekent wel een contract.
Dat contract houdt in dat de patiënt, tijdens de openingsuren, altijd naar hier komt voor een raadpleging bij huisarts, verpleegkundige of kinesist. Voor die drie disciplines ben je dus strikt gebonden aan onze praktijk. Verstrekkingen bij andere huisartsen, verpleegkundigen of kinesisten tijdens onze openingsuren worden niet terugbetaald. Noch door mutualiteit, noch door het wijkgezondheidscentrum.

Inschrijven? Neem contact op met het onthaal.
Zij kunnen nakijken of je kan inschrijven (naargelang je adres). Woon je in ons werkingsgebied? Dan geeft de onthaalmedewerker jou een afspraak voor een administratieve en medische intake en krijg je alle informatie.

Uitschrijven? Wanneer je verhuist, als je niet tevreden bent, of om andere redenen wil uitschrijven, is dit op elke moment mogelijk aan het onthaal. Je tekent je uitschrijvingspapieren. Je bent dan echt uitgeschreven vanaf de eerste van de volgende maand en dus vrij om een nieuwe huisarts, verpleging of kinesist te kiezen.

Nog vragen? Kijk zeker eens in de rubriek: veelgestelde vragen of aarzel niet om contact op te nemen.