Team

Overzicht van het team

Huisartsen

Onze huisartsen werken enkel op afspraak. Maak je afspraak telefonisch of aan het onthaal. Heb je een afspraak nodig op de dag zelf, of bel je voor een huisbezoek, bel ons best voor 10u. Wil je graag de dokter zelf spreken? Geef dit telefonisch door aan ons onthaal. De dokter zal jou terugbellen.

(Toezichthoudende autoriteit: Orde der artsen, de Jamblinne de Meuxplein 34–35, 1030 Brussel)
(Gedragscode: Code van medische deontologie)

 • Dr Stefan Morreel

  huisarts

 • Dr. Hilke Vandeputte

  huisarts

 • Dr. Alizé Keusters

  huisarts

 • Dr. Joosje Molenaar

  huisarts

 • Dr. Catherine Schodts

  huisarts

 • Dr. Noor Van Riel

  huisarts

 • Dr. Charlotte Thysen

  huisarts

 • Emilie Leterme

  huisarts in opleiding

Verpleging

Onze verpleegkundigen werken enkel op afspraak. Maak je afspraak telefonisch of aan het onthaal.
Je kan bij hen terecht voor: verpleegkundige zorgen, bloedname (maar enkel met aanvraagformulier arts of specialist), vaccinatie, wondzorg, EKG, thuisverpleging, rookstop, diabetesconsult, etc…

 • Katrien Daman

  sociaal verpleegkundige

 • Ann Maes

  verpleegkundige

Kinesisten

Bij onze kinesisten kan je terecht na een doorverwijzing van de huisarts of specialist.
Elk van onze kinesisten heeft een specialiteit. Bij welke kinesist je terecht komt, hangt dus af van de behandeling die nodig is. De kinesist bekijkt in overleg met de huisarts wie de behandeling op zich neemt. Daarna belt de kinesist de patiënt op om een afspraak te maken.

 • Hanne Vervaele

  kinesist

 • Koen VandenBosch

  kinesist

 • Veronique Heylen

  kinesist

 • Anne Bogaert

  kinesist

Psychologen

Bij onze psychologen kan je terecht na een doorverwijzing van de huisarts of specialist.
De psycholoog bekijkt in overleg met de huisarts, bij wie de patiënt best terecht kan. Daarna belt de psycholoog de patiënt op om een afspraak te maken.

 • Famke Van Meerbergen

  psycholoog

 • Ofelia Vanneste

  psycholoog

Sociale dienst

Bij de sociale dienst kan je terecht op afspraak. Je vraagt een afspraak telefonisch of aan het onthaal en dan belt iemand van de dienst jou terug om je advies te geven.
De sociale dienst bekijkt samen met jou wat er nodig is en kan je helpen bij het regelen van bepaalde zaken. Als het iets is dat niet bij ons kan opgevolgd worden, kan de sociale dienst je verder toeleiden naar de juiste dienst of organisatie.

 • Finneke Laureys

  sociaal assistent

 • Katrien Daman

  sociaal verpleegkundige

Diëtiste en gezondheids-promotie

Onze diëtiste en gezondheidspromoter organiseert activiteiten en infosessies in het kader van gezondheid en belicht actuele thema’s. Wanneer er een activiteit plaatsvindt, dan wordt dit bekend gemaakt via de website (bij nieuws), op het beeldscherm in de wachtzaal of via de nieuwsbrief.
Activiteiten in het kader van gezondheidspromotie: wekelijks wandelen, halfjaarlijkse tandscreening, cursus assertiviteit, yoga, vaccinatienieuws, …

 • Fatima Astite

  diëtiste en gezondheidspromoter

Onthaal-medewerkers

Onze onthaalmedewerkers staan dagelijks voor je klaar om de telefoons aan te nemen, de afspraken te regelen, de agenda’s van de zorgverleners te beheren, administratieve taken uit te voeren, …

Mogen we je vragen je identiteitskaart klaar te houden bij het aanmelden en je telefoonnummer en e-mail adres door te geven voor een vlotte werking. Een respectvolle, vriendelijke houding aan het onthaal en in de wachtzaal worden ten zeerste geapprecieerd.

 • Marleen Decabooter

  coördinator onthaal en onthaalmedewerker

 • Rabia Zardoua

  onthaalmedewerker

 • Rabia Al Bouzidi

  onthaalmedewerker

 • Hanna Kennis

  onthaalmedewerker

 • Sabiha Buyatui

  onthaalmedewerker

 • Zaineb Aoura

  onthaalmedewerker

Intercultureel bemiddelaar

Om de communicatie optimaal te laten verlopen, om de kwaliteit van onze gezondheidszorg te garanderen, werken we, waar nodig, samen met intercultureel bemiddelaars. Abdenasser Akajou is onze vaste bemiddelaar in huis. Verder kunnen we beroep doen op andere diensten buiten het centrum om de communicatie met de patiënten te optimaliseren.

 • Abdenasser Akajou

  intercultureel bemiddelaar

Administratie

Onze administratieve krachten regelen alles van forfait, personeelsadministratie tot boekhouding.

 • Chris Beuckels

  personeelsadministratie

 • Aline Miso

  boekhouding

Poetsploeg

Ook deze ploeg staat elke dag klaar om het hele centrum fris en proper te maken voor de nieuwe werkdag.

 • Redouan

  logistiek medewerker

Coördinator

De persoon die overzicht houdt, knopen doorhakt, instaat voor een goed draaiende werking met een multidisciplinair team en mee al het reilen en zeilen op zich neemt. De persoon bij wie je terecht kan met vragen of bedenkingen die je niet gezegd krijgt bij andere medewerkers van het centrum. De coördinator heeft zelf ook nog een sterke en veelzijdige getalenteerde achterban die mee de eindbeslissingen neemt in het wijkgezondheidscentrum: het Bestuur.  

 • Veerle Dupont

  algemeen coördinator

LABO

Op dinsdag en donderdag voormiddag is het labo aanwezig in het wijkgezondheidscentrum.
Je kan (na een doorverwijzing van de huisarts of specialist) bij het onthaal of telefonisch een afspraak maken bij het labo voor een bloedname.

CKG

Op vrijdagvoormiddag kan je in het wijkgezondheidscentrum terecht bij iemand van het CKG (centrum voor kindzorg en gezinsondersteuning). Je maakt hiervoor een afspraak aan het onthaal of telefonisch.

Opvoeden is niet altijd even gemakkelijk. Heb je vragen, heb je nood aan extra info, advies? CKG kan je daarbij helpen!